TKF'in Stratejik Hedefleri

Eğitim Hizmetleri

Bilinçli bir toplum inşa edebilmek için; eğitim almanın kolaylaştırılabileceğini destekleyen fikirleri olan bir çok aktivite ve programlara sponsorluk etmek, göze çarpan öğrencilere burs sağlamak, eğitim yönünden hiçbir eksiği bulunmayan okullar, kurslar, farklı özelliklerde üniversiteler ve fakülteler kurmak ve bunlara önem vermek.

Yoksulluğu ve İşsizliği Azaltma

Gençlerin kapasitelerini oluşturmak ve onları iş hayatına kazandırma amacıyla onların küçük projelerine destek vererek yoksulluğu ve işsizliği azaltma amacının olduğu aktivitelere aktif katılımlar yapmak. Aynı zamanda yaşlılara, savaş sebebi ile ülkelerinden göç edenlere, ihtiyaç sahiplerine ve yetimlere sosyal ve ekonomik yönden hizmet sağlamak.

Özgürlüğü Destekleme

Düşünce ve kültür özgürlüğünü yaymak, bilimsel araştırmaları desteklemek ve bunun için araştırmalar yapmak, eğitim merkezleri, kütüphaneler, yayımevleri, sergi salonları, tiyatrolar ve sanat kursları açmak ve desteklemek.

Barışı İnşa Etme

Çatışmalara çözüm bulmak, insan haklarını savunmak, demokrasiye ve barış içinde iyi bir yönetime sahip olmak için çaba sarfetmeye aktif olarak katkıda bulunmak.

Sağlık

Doğal afete ya da saldırıya uğramış bölgelere yapılacak olan yardım kampanyalarını desteklemek, hastaneler ve klinikler kurmak ve bunlara sponsorluk etmek. Ayrıca İhtiyaç sahipleri (özellikle kadın ve çocuklar için) hastaneler ve şifa merkezleri kurmak, tıbbi hizmet sağlamak.

Çevremizi Koruma

Farklı alanlarda çevre kirliliğiyle savaşma ve çevreyi koruma amacı taşıyan projeleri ve daha geniş bir alanda sosyal farkındalık yaratmak gayesi içinde olan tüm girişimleri desteklemek.

Özgürlüğün, insanların daha iyi bir yaşam standardına geçiş umudu yaratacağına inanıyoruz.

Hedeflenen Gruplar

Her nerede olursa olsun biz insana değer veriyoruz. Pilot bölgelerde ve ihtiyaç sahibi ülkelerde dikkat ettiğimiz noktalar;

 
Savunmasız ve dışlanmış topumlar.
Anlaşmazlık, savaş ve doğal afet kurbanları.
Mülteciler.

Herkesin elverişli bir yaşama sahip olduğu bir dünya seviyesine ulaşmak için elimizdeki tüm imkanları ve kaynakları kullanıyoruz.

İnsanlarla insanlık için çalışmak bizim hem inandığımız hem de tüm projelerimizde dikkate aldığımız bir kuraldır.

 

Bildirim listemize katılın, güncel kalın